Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Simon Sipmastrjitte 2, 8821MB KIMSWERD

Contact: Tel. 0517641800
E-mailadres [email protected]
Website www.obsmarnewier.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Simon Sipmastrjitte 2, 8821MB KIMSWERD

Wordt bestuurd door:
St. Samenw.best. prim. onderw. 'Gearhing' - De Wymerts 7, 8701WT BOLSWARD

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân