Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Menso Poppiusstraat 46, 8536VA OOSTERZEE

Contact: Tel. 0514541242
E-mailadres wynbrekker@gearhing.net
Website www.gearhing.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Menso Poppiusstraat 46, 8536VA OOSTERZEE

Wordt bestuurd door:
St. Samenw.best. prim. onderw. 'Gearhing' - De Wymerts 7, 8701WT BOLSWARD

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren