Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Noarderfinne 3, 8835XT EASTERLITTENS

Contact: Tel. 0517342020
E-mailadres [email protected]
Website www.earnewjuk.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Noarderfinne 3, 8835XT EASTERLITTENS

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden - Dorpsstraat 70, 8759LE EXMORRA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente