Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hoptilsterdyk 28, 9027BE HILAARD

Contact: Tel. 0582519321

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hoptilsterdyk 28, 9027BE HILAARD

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden - Dorpsstraat 70, 8759LE EXMORRA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente