Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Himmelumerdyk 2, 8721GT WARNS

Contact: Tel. 0514602843
E-mailadres [email protected]
Website www.nijegaast.nl/skoalfinne

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Himmelumerdyk 2, 8721GT WARNS

Wordt bestuurd door:
Stg. Chr. Alg./Neutr. Bijz. BO 'Nije Gaast' Gaasterlân-Sleat - Dubbelstraat 8 A, 8561BC BALK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân