Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Streekweg 41, 9956PN DEN ANDEL

Contact: Tel. 0595425080
E-mailadres obsdeholm@lauwerseneems.nl
Website www.obsdeholm.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Streekweg 41, 9956PN DEN ANDEL

Wordt bestuurd door:
Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg - Noorderstraat 13, 9989AA WARFFUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente