Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Canterstrjitte 2, 9114RJ DRIEZUM

Contact: Tel. 0511421336
E-mailadres [email protected]
Website www.obsdriesum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Canterstrjitte 2, 9114RJ DRIEZUM

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Kerkstraat 51, 9285TA BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Dantumadiel