Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Korteweg 2, 9551BM SELLINGEN

Contact: Tel. 0599322548
E-mailadres directie.opdesch@O2SV.nl
Website www.opdesch.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Korteweg 2, 9551BM SELLINGEN

Wordt bestuurd door:
Gemeente Westerwolde - Dorpsstraat 1, 9551AB SELLINGEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Westerwolde