Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Bazuinslaan 2, 9781HM BEDUM

Contact: Tel. 0503015467
E-mailadres [email protected]

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Bazuinslaan 2, 9781HM BEDUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Fidarda - Scholtenswijk 10, 9665KN OUDE PEKELA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Het Hogeland