Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Meidoornstraat 33, 8397GV DE BLESSE

Contact: Tel. 0561441806
E-mailadres directie@obsdeblesse.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Meidoornstraat 33, 8397GV DE BLESSE

Wordt bestuurd door:
Stichting Comprix - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Weststellingwerf