Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hilmaarweg 19, 9921RT STEDUM

Contact: Tel. 0596551302
E-mailadres directie.klaver@noordkwartier.nl
Website www.bsdeklaver.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hilmaarweg 19, 9921RT STEDUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier - Prof Cleveringaplein 3, 9901AZ APPINGEDAM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Eemsdelta