Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Wengeweer 2, 9883PR OLDEHOVE

Contact: Tel. 0594591713
E-mailadres [email protected]
Website wingerd.pentaprimair.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Wengeweer 2, 9883PR OLDEHOVE

Wordt bestuurd door:
Stichting Penta Primair - Hoofdstraat 44, 9861AJ GROOTEGAST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente