Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: 2e Garstelaan 17 A, 9678RW WESTERLEE GN

Contact: Tel. 0597530635
E-mailadres directiecbshetbaken@vcomog.nl
Website www.cbshetbakenwesterlee.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
2e Garstelaan 17 A, 9678RW WESTERLEE GN

Wordt bestuurd door:
Ver. voor Christel. Onderwijs in Midden en Oost Groningen - Scholtenswijk 10, 9665KN OUDE PEKELA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Oldambt