Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Jancko Douwamastrjitte 45, 8495JA ALDEBOARN

Contact: Tel. 0566631302
E-mailadres info@definne-aldeboarn.nl
Website www.definne-aldeboarn.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Jancko Douwamastrjitte 45, 8495JA ALDEBOARN

Wordt bestuurd door:
Ver. voor P.C. Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden e.o. - Margaretha de Heerstraat 2, 8921AK LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen