Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Frisia 150, 9207CZ DRACHTEN

Contact: Tel. 0512522149
E-mailadres [email protected]
Website www.pcbo-hetanker.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Frisia 150, 9207CZ DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs Smallingerland - Raai 200, 9202HX DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland