Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Borgshof 20, 9936CS FARMSUM

Contact: Tel. 0596614118
E-mailadres directie.farmsumerborg@noordkwartier.nl
Website www.farmsumerborg.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Borgshof 20, 9936CS FARMSUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier - Prof Cleveringaplein 3, 9901AZ APPINGEDAM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Eemsdelta