Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Schoterlandseweg 19, 8413NM OUDEHORNE

Contact: Tel. 0513542300
E-mailadres cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Website www.meesterswijbrandischool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Schoterlandseweg 19, 8413NM OUDEHORNE

Wordt bestuurd door:
Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs - Herenweg 27, 8435WN DONKERBROEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen