Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Willinge Prinsstraat 16, 8421PE OLDEBERKOOP

Contact: Tel. 0516451636
E-mailadres detjongeling@hetnet.nl
Website www.tjongeling.tk

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Willinge Prinsstraat 16, 8421PE OLDEBERKOOP

Wordt bestuurd door:
Stichting Comperio - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Ooststellingwerf