Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Floris Versterstraat 2 B, 8932BR LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582124833
E-mailadres directie.palet@proloog.nl
Website www.hetpaletleeuwarden.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Floris Versterstraat 2 B, 8932BR LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden