Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Galerijmuur 51, 3991WX HOUTEN

Contact: Tel. 0306342057
E-mailadres info.dewissel@gewoonspeciaal.com

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Galerijmuur 51, 3991WX HOUTEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs - Handboog 4, 3994AD HOUTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Houten