Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Reinaert de Vosstraat 27, 1055CL AMSTERDAM

Contact: Tel. 0205797100
E-mailadres [email protected]
Website www.hubertusvakschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Reinaert de Vosstraat 27, 1055CL AMSTERDAM

Wordt bestuurd door:
Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROCvA BVE - Fraijlemaborg 141, 1102CV AMSTERDAM

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Amsterdam