Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Pluvierstraat 13, 9607RJ FOXHOL

Contact: Tel. 0598393699
E-mailadres obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl
Website www.wascholtenschool-foxhol.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Pluvierstraat 13, 9607RJ FOXHOL

Wordt bestuurd door:
Stichting Ultiem - Groen van Prinstererstr 94, 9602VL HOOGEZAND

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Midden-Groningen