Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: F Hendrik Gasaustr 22, 9166RB SCHIERMONNIKOOG

Contact: Tel. 0519531387
E-mailadres directie@yndemande.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
F Hendrik Gasaustr 22, 9166RB SCHIERMONNIKOOG

Wordt bestuurd door:
Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande - F Hendrik Gasaustr 22, 9166RB SCHIERMONNIKOOG

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Schiermonnikoog