Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Finne 42, 9074AV HALLUM

Contact: Tel. 0518431700
E-mailadres opedobbe@elanowg.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Finne 42, 9074AV HALLUM

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân