Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Alde Terp 2, 9101SC DOKKUM

Contact: Tel. 0519221482
E-mailadres pionier@arlanta.nl
Website pionier-arlanta.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Alde Terp 2, 9101SC DOKKUM

Wordt bestuurd door:
Stichting ARLANTA - Altenastreek 66, 9101BA DOKKUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân