Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Wederikweg 19, 9753AA HAREN GN

Contact: Tel. 0505348190
E-mailadres directie@cbsdeborg.nl
Website www.cbsdeborg.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Wederikweg 19, 9753AA HAREN GN

Wordt bestuurd door:
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren en Onnen - Wederikweg 19, 9753AA HAREN GN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Groningen