Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Westerse Drift 98, 9752LK HAREN GN

Contact: Tel. 0505346750
E-mailadres info@sintnicolaasschool.nl
Website www.sintnicolaasschool.com

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Westerse Drift 98, 9752LK HAREN GN

Wordt bestuurd door:
Nicolaas-Stichting - Westerse Drift 98, 9752LK HAREN GN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Groningen