Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Zegge 2, 8446CL HEERENVEEN

Contact: Tel. 0513624386
E-mailadres directie.ekkedehaan@debasis.frl
Website www.ekkedehaan.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Zegge 2, 8446CL HEERENVEEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Ambion - Van Leeuwenhoekweg 10, 8451CN OUDESCHOOT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen