Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Domela Nieuwenhuisweg 7, 8448GK HEERENVEEN

Contact: Tel. 0513622642
E-mailadres directie.it-oerset.nl
Website www.it-oerset.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Domela Nieuwenhuisweg 7, 8448GK HEERENVEEN

Wordt bestuurd door:
Stg. Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen - Iepenlaan 2, 8441BT HEERENVEEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen