't Finster
Fugelikkers 2 - 8711DB WORKUM
Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge
Greate Buorren 45 - 8732EE KUBAARD
Basisschool 1
Schoolsingel 20 - 8822VJ ARUM
Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs
Noarderfinne 3 - 8835XT EASTERLITTENS
Basisschool de Folefinne
Rydwei 3 - 9021CT EASTERWIERRUM
Basisschool de Krunenstrobbe
De Krunen 1 - 9023AG JORWERT
Basisschool de Marnewier
Simon Sipmastrjitte 2 - 8821MB KIMSWERD
Basisschool de Pikeloer
Labadistendyk 7 - 8637VJ WIUWERT
Basisschool It Leech
Lammert Scheltesstraat 12 - 8749GV PINGJUM
Basisschool Johannes Post
Jancko Douwamastraat 35 - 8602BK SNEEK
Basisschool Juliana
Bloemstraat 15 - 8603XV SNEEK
Basisschool Simon Havinga
Griend 20 - 8604AS SNEEK
Basisschool Sint Bonifatius
Melchior Clantstrjitte 18 - 8551NL WOUDSEND
Basisschool Sint Jozef
De Jister 19 - 8621DR HEEG
Basisschool St Gregorius
Van der Looswei 4 - 8615LV BLAUWHUIS
BS De Welle
Onderweg 16 - 8723AZ KOUDUM
Bs It Iepen Stee
Lieuwkemastraat 67 - 8754BL MAKKUM FR
Centrum voor de Kunsten
Looxmastraat 39 - 8603XR SNEEK

Onderwijsinstellingen per provincie