Christelijke Basisschool Toermalijn
P J Troelstrastraat 24 - 8802RD FRANEKER
Gereformeerde Basisschool De Fontein
Molenstraat 17 A - 9285PA BUITENPOST
Master de Vrieskoalle
Knilles Wytseswei 11 - 9262NG SUMAR
Christelijke Basisschool De Finne
Nije Buorren 3 - 9221TJ ROTTEVALLE
Christelijke Basisschool de Roerganger
Vogelwijk 21 - 8446KC HEERENVEEN
Burg Harmsma SGM voor VO Mavo Lhno en Lto
Hendrik Ringenoldusstr 3 - 8401PV GORREDIJK
Creativiteitscentr. De Cirkel
Minckelersstraat 11 - 8442CE HEERENVEEN
Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo
Steven Huygenstraat 4 - 9076AP ST.-ANNAPAROCHIE
De Oerstek
Pieter Hylkemastraat 6 - 9257WE NOARDBURGUM
Basisschool 't Holtpad
Kerkweg 9 - 8475EB NIJEHOLTPADE
Caleidoscoop
Wilaarderburen 2 - 8924JK LEEUWARDEN
basisschool Sint Michael
Schritsen 52 - 8861CV HARLINGEN
Jenaplan Basisschool de Opbouw
Burg Praamsmalaan 34 - 8701AP BOLSWARD
Westermarskoalle
E A Borgerstraat 23 - 8501NC JOURE
Christelijke Basisschool Klaver Trye
Tsjerkemar 8 - 8614XD OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
PCBO 't Foarhus
Dorsvloer 3 - 9205BN DRACHTEN
Christelijke Basisschool de Bron
Kapellaan 5 - 9101WB DOKKUM
Christelijke Basisschool de Skeakel
Aldewei 37 - 8582KX OUDEGA DE FRIESE MEREN
Christelijke Basisschool Het Anker
De Frisia 150 - 9207CZ DRACHTEN
Iepenbiere Basisskoalle De Twamester
B K van den Bergstrjitte 2 - 9005PW WERGEA
Christelijke Basisschool Nydjip
Jongema 4 - 9001LA GROU
Christelijke Basisschool De Rank
Master Roordawei 1 - 8406ES TIJNJE
Pc Bso De Adelaar
Heerenveenseweg 36 - 8471BG WOLVEGA
De Feart
Wolfsklauw 26 - 8411RC JUBBEGA
Openbare Basisschool 't Fonnemint
Dordtse Straat 40 - 9076CP ST.-ANNAPAROCHIE

Onderwijsinstellingen per provincie