Sinne (v)so zml/mg
Simmerdyk 5 - 8601ZP SNEEK
Basisschool Trimbeets
Hendrik Ringenoldusstr 1 - 8401PV GORREDIJK
Basisschool Sint Paulus
Julianalaan 40 - 8932AB LEEUWARDEN
Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8 - 8917DD LEEUWARDEN
Christelijk Basisonderwijs De Walikker
Jan Schotanuswei 44 A - 8567LC OUDEMIRDUM
Basisschool St Gregorius
Van der Looswei 4 - 8615LV BLAUWHUIS
Basisschool de Mienskip
Groenkamp 3 - 9285SZ BUITENPOST
Basisschool de Meerpaal
Schokker 2 - 8531BW LEMMER
Basisschool de Pikeloer
Labadistendyk 7 - 8637VJ WIUWERT
Basisschool De Reinboge
Broekenweg 14 - 8538RN BANTEGA
Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk
Haydnstraat 2 - 8915BH LEEUWARDEN
Triangel
Cornelis Westerveldstr 1 - 8395PW STEGGERDA
Basisschool de Striepe
Hoofdweg 193 - 8474CE OLDEHOLTPADE
De Swetten
Kuiperssingel 1 - 9201EE DRACHTEN
De Compagnie Praktijkonderwijs Sevenwolden
Buitenbaan 3 - 8441HB HEERENVEEN
Openbare Basisschool MST. K.J. Dijkstra
Hoofdweg 31 - 8424PJ ELSLOO FR
Basisschool de Flecht
Buorsterwyk 28 - 8408JA LIPPENHUIZEN
Basisschool 't Ambyld
Smidte 47 - 8407ER TERWISPEL
De Burcht
Schoterplein 28 - 8448RP HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Sprankel
Felixwei 17 - 9051KE STIENS
Christelijke Basisschool Het Baken
J v Oldenbarneveltstr 4 - 8862BB HARLINGEN
Christelijke Basisschool op e Terp
Jacobus Boomsmastraat 23 - 8565GE SONDEL
Christelijke Basisschool 't Oegh
Methardusstraat 43 - 9853PD MUNNEKEZIJL
School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset
Domela Nieuwenhuisweg 7 - 8448GK HEERENVEEN
OBS De Kameleon
Middelwyk 2 - 9202GV DRACHTEN

Onderwijsinstellingen per provincie