Basisschool de Trime
De Wissel 2 - 9244EW BEETSTERZWAAG
De Balsemyn
De Kjellingen 15 - 9261ZH EASTERMAR
Christelijke Basisschool De Tarissing
Tjaerdawei 42 A - 9105KG RINSUMAGEAST
Christelijke Basisschool De Reinboge
Waltaweg 29 - 8765LM TJERKWERD
De Twine
Wilhelminastraat 3 - 8651AC IJLST
Christelijke Basisschool Eben Haezer
Kweekschoolstraat 2 - 9101AC DOKKUM
Ids Wiersmaskoalle
Stimhusstrjitte 1 A - 9153BH BRANTGUM
Van Haersma Buma School
De Hoep 45 - 8622XM HOMMERTS
De Lantscheene
Sonnegaweg 61 - 8479HG OLDETRIJNE
De Brege
Trijegea 16 - 8517HZ SCHARSTERBRUG
Openbare Basisschool de Opstap
Heemstrasingel 45 - 9062GE OENTSJERK
Centrum voor de Kunsten
Looxmastraat 39 - 8603XR SNEEK
De Bernebrege
Tuskenwegen 13 - 9218RA OPEINDE
Eben Haezer
Engwerd 1 - 9202AN DRACHTEN
Thomas Van Aquino-School
Louw Doniastraat 1 - 8607AT SNEEK
Rooms Katholieke Basisschool St Jozef
Van Dekemalaan 2 - 8442BC HEERENVEEN
It Tredde Ste
Douwemastrjitte 14 - 9011VS JIRNSUM
Christelijke Basisschool Paadwizer
Waubertstrjitte 18 - 8763MS PARREGA
Dr Theun de Vriesskoalle
Johannes Prinsstrjitte 30 - 9269NZ FEANWALDEN
Christelijke Basisschool t Kompas
Kokentun 14 - 9136PS PAESENS
Christelijke Basisschool De Oanrin
Piterpolle 29 - 9286EM TWIJZEL
Samenwerkingsschool Yn de Mande
F H Gasaustraat 22 - 9166RB SCHIERMONNIKOOG
Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Dr G van Schouwenlaan 2 - 8441CA HEERENVEEN
Dr. J. Botkeschool
Ds. Germswei 3 - 9104DM DAMWALD
Protestants Christelijke Basisschool De Earste Trimen
H. Pollemastraat 2 - 8771RT NIJLAND

Onderwijsinstellingen per provincie