Basisschool de Flecht
Buorsterwyk 36 - 8408JA LIPPENHUIZEN
Openbare Basisschool Het Noorderlicht
F Domela Nieuwenhuisstr 81 - 8862WC HARLINGEN
Openbare Basisschool Hurdegarijp
Van Weerden Poelmanstr 2 A - 9254CS HURDEGARYP
Openbare Basisschool De Stelling
Oosterhuisweg 7 - 8423TG MAKKINGA
PCBO 't Foarhus
Dorsvloer 3 - 9205BN DRACHTEN
Christelijke Basisschool de Arke
Tramdyk 10 - 8532BX LEMMER
School Loevestein
Berend Wapstrastrjitte 1 -3 - 8401NN GORREDIJK
School Matthijsje
Oosterstreek 23 - 8388NA OOSTERSTREEK
Christelijke Basisschool It Fundamint
Offingaweg 32 - 9074AK HALLUM
De Twine
Wilhelminastraat 3 - 8651AC IJLST
iepenbiere Basisskoalle It Bynt
Molepaed 21 - 8831XJ WINSUM FR
Centrum voor de Kunsten
Looxmastraat 39 - 8603XR SNEEK
Talryk
Harddraversdijk 26 - 9201HJ DRACHTEN
It Ambyld
Handwerkerszijde 46 - 9201CP DRACHTEN
Protestants Christelijke Basisschool De Skulpe
Kreilerstraat 20 - 8713JB HINDELOOPEN
SWS De Syl
Monnikebildtdijk 16 - 9078VE OUDEBILDTZIJL
Monseigneur J. Scholtens-School
Wilhelminastraat 18 - 8471PK WOLVEGA
Christelijke Basisschool Aasterage
Ringweg 26 - 9073HH MARRUM
De Swetten
Kuiperssingel 1 - 9201EE DRACHTEN
It Skriuwboerd
B Jacobus Schurerwg 14 - 9231CE SURHUISTERVEEN
Openbare Basisschool De Vosseburcht
Coornhertstraat 8 - 8913HK LEEUWARDEN
School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset
Domela Nieuwenhuisweg 7 - 8448GK HEERENVEEN
OBS De Aventurijn
Kerkeweg 10 - 8485JJ MUNNEKEBUREN
Christelijke Basisschool 't Oegh
Methardusstraat 43 - 9853PD MUNNEKEZIJL

Onderwijsinstellingen per provincie