Christelijke Basisschool De Wijnroas
Ikeloane 10 - 9281RB HARKEMA
Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte
Nicolaaswei 10 - 8584VW HEMELUM
Christelijke Basisschool 't Oegh
Methardusstraat 43 - 9853PD MUNNEKEZIJL
't Hunnighouwersgat
Zuid Midslandweg 19 A - 8891GH MIDSLAND
Basisschool It Twaspan
Meester Geertswei 6 - 9241GL WIJNJEWOUDE
Christelijke Basisschool De Eker
Burmaniastrjitte 1 A - 9133MV ANJUM
Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Dr G van Schouwenlaan 2 - 8441CA HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Voorde
Flevo 186 - 9204JT DRACHTEN
De Schakel
Prinses Marijkeweg 7 A - 8463VJ ROTSTERHAULE
de Swirrel
Greate Buorren 32 - 9055MV BRITSUM
Inspecteur Boelensschool voor Mavo
Kerkelaantje 1 - 9166NB SCHIERMONNIKOOG
Christelijke Basisschool Bij de Boarne
Suderom 2 - 9212PS BOORNBERGUM
bms De Triangel
Ds. Oosterhuisstraat 33 - 9265LV SUWALD
Basisschool de Hoekstien
Hegedyk 44 - 8405GV LUXWOUDE
Christelijke Basisschool De Reinboge
Waltaweg 29 - 8765LM TJERKWERD
Professor Wassenberghschool
Ieborchpaed 6 - 9081AR LEKKUM
PCBO 't Foarhus
Dorsvloer 3 - 9205BN DRACHTEN
Johan Willem Frisoschool
Carel Fabritiusstraat 21 - 8932HN LEEUWARDEN
De Optimist
Barten 11 - 8447BS HEERENVEEN
Muziekschool Boarnsterhim
Hopmanshof 5 - 8491BK AKKRUM
Bloei - Terherne
Buorren 21 - 8493LC TERHERNE
Basisschool De Wiekslag
Dwarswyk 346 - 9202CA DRACHTEN
Christelijke Basisschool Mooitaki
De Hammeringen 41 - 9045PT BITGUMMOLE
CBS Dominee Hasperschool
De Stringen 3 - 8491HA AKKRUM

Onderwijsinstellingen per provincie