VMBO "De Jutter" Vlieland
Lutinelaan 3 - 8899BD VLIELAND
Christelijke Basisschool de Hoekstien
Badlaan 39 - 9231AZ SURHUISTERVEEN
Christelijke Basisschool De Fjouwerhoeke
Fennewei 2 - 9144CX HANTUMHUIZEN
De Utskoat
De Tsjasker 4 - 8748DW WITMARSUM
Christelijke Basisschool de Hoeksteen
Zwaluwstraat 49 - 9101HE DOKKUM
Basisschool De Reinboge
Broekenweg 14 - 8538RN BANTEGA
Gereformeerde Basisschool Oranje Nassau
Linthorst Homanloane 5 - 9288BA KOOTSTERTILLE
Openbare Basisschool de Opstap
Heemstrasingel 45 - 9062GE OENTSJERK
It Tredde Ste
Dekamastrjitte 2 A - 9011WE JIRNSUM
Basisschool Sint Bonifatius
Melchior Clantstrjitte 18 - 8551NL WOUDSEND
ibs 't Pompeblêd
Sportloane 2 - 9271VN DE WESTEREEN
Christelijke Basisschool Spring!
Veluwelaan 47 - 8443AJ HEERENVEEN
OBS De Treffer
Hendrik Ringenoldusstr 49 - 8401PW GORREDIJK
Lyts Libben
Ds H v E v Heslingastr 1 - 9041EG BERLTSUM
basisschool Sint Michael
Schritsen 52 - 8861CV HARLINGEN
Basisschool De Wegwijzer Christelijk Basisonderwijs
Jakob de Graafstraat 1 A - 9293LS KOLLUMERPOMP
De Twirrewyn
Schoolstraat 15 - 8435XV DONKERBROEK
Openbare Basisschool de Tjongeling
Willinge Prinsstraat 16 - 8421PE OLDEBERKOOP
De Saffier
Klokhuislaan 4 - 9201JE DRACHTEN
It Haskerplak
Julianastraat 1 - 8465RC OUDEHASKE
Basisschool De Jutter
Lutinelaan 3 - 8899BD VLIELAND
Christelijke Basisschool De Ark
Ds. L Touwenlaan 44 A - 8754BT MAKKUM FR
Basisschool de Folefinne
Rydwei 3 - 9021CT EASTERWIERRUM
Rooms Katholieke Basisschool St Jozef
Van Dekemalaan 2 - 8442BC HEERENVEEN

Onderwijsinstellingen per provincie