Albertine Agnesschool
Prins Bernhardweg 33 - 8453XC ORANJEWOUD
SBO Wetterwille
Simmerdyk 3 - 8601ZP SNEEK
Christelijke Basisschool De Arke
Theodorus Beekhuisstr 4 - 9088AS WIRDUM FR
Dockingacollege Chr SGS VMBO/HAVO/VWO
Parklaan 5 - 9103ST DOKKUM
RSG Simon Vestdijk voor Ath Havo Mavo Vbo
Koningin Julianastraat 3 - 8862TA HARLINGEN
Christelijke Basisschool De Winde
Van Weerden Poelmanstr 2 B - 9254CS HURDEGARYP
Str.muziekschool de Noordwester
J v Oldenbarneveltstr 2 - 8862BB HARLINGEN
Paadwizer
Van Haersmasingel 4 - 9062GB OENTSJERK
VMBO "De Jutter" Vlieland
Lutinelaan 3 - 8899BD VLIELAND
PCBO 't Foarhus
Dorsvloer 3 - 9205BN DRACHTEN
Openbare Basisschool de Trede
Dorpsstraat 55 - 8432PL HAULE
De Diken
Simmerdyk 1 A - 8601ZP SNEEK
IKC Aventurijn
Tjerk Hiddesstraat 5 -1 - 8921NM LEEUWARDEN
School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof
Kampingerhof 2 - 8431AS OOSTERWOLDE FR
De Welle
Schoolstraat 10 - 9111HH BURDAARD
De Balkwar
Swanneblom-strjitte 11 - 9288AB KOOTSTERTILLE
Vensterschool Noordwolde
Mandehof 17 - 8391BG NOORDWOLDE FR
Gereformeerde Basisschool De Fontein
Molenstraat 17 A - 9285PA BUITENPOST
Christelijke Basisschool De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6 b - 8434NN WASKEMEER
Chr Basisschool Op de Hoogte
Toutenburgstraat 2 - 9851AJ BURUM
IKC Prins Constantijn
Willem Sprengerstraat 77 - 8922BS LEEUWARDEN
Iepenbiere Basisskoalle De Twamester
B K van den Bergstrjitte 2 - 9005PW WERGEA
Mattias College
Oosterstreek 23 - 8388NA OOSTERSTREEK
De Romte
Skoallanswei 2 - 9035BT DRONRYP
De Cingel
Orxmasingel 16 A - 9036JW MENAAM

Onderwijsinstellingen per provincie