Michaelschool Leeuwarden
Hercules Seghersstraat 3 - 8932DG LEEUWARDEN
Christelijke Basisschool De Mandebrink
Steegde 29 - 8426BZ APPELSCHA
Basisschool 1
Schoolsingel 20 - 8822VJ ARUM
Centrum voor de Kunsten
Looxmastraat 39 - 8603XR SNEEK
Openbare Basisschool De Pipegaal
Hearewei 1 - 8711GC WORKUM
't Finster
Fugelikkers 2 - 8711DB WORKUM
De Twine
Wilhelminastraat 3 - 8651AC IJLST
Basisschool It Leech
Lammert Scheltesstraat 12 - 8749GV PINGJUM
School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine
Hantumerweg 28 - 9101AB DOKKUM
Christelijke Basisschool Op E Hichte
De Terp 4 - 8629RA SCHARNEGOUTUM
Basisschool de Meerpaal
Schokker 2 - 8531BW LEMMER
Inspecteur Boelensschool voor Mavo
Kerkelaantje 1 - 9166NB SCHIERMONNIKOOG
It Grovestinshof
't Heale Paed 1 - 8723AG KOUDUM
Burgerschool
Olivier van Keulenlaan 16 - 9101VR DOKKUM
Openbare Basisschool De Oanset
Peinserweg 1 B - 8811HK RIED
Christelijke Basisschool De Opdracht
Foareker 21 -23 - 9247AA URETERP
School voor Speciaal Basisonderwijs De Triade
Andries Veenstrastraat 27 - 8471AW WOLVEGA
Openbare Basisschool De Wielen
Galamastins 2 - 8925GZ LEEUWARDEN
Basisschool Johannes Post
Jancko Douwamastraat 35 - 8602BK SNEEK
Zwetteschool
Hugo de Grootstraat 2 - 8603BP SNEEK
Creativiteitscentr. De Cirkel
Minckelersstraat 11 - 8442CE HEERENVEEN
Christelijke Basisschool Op Streek
De Streek 4 - 9172NJ FERWERT
Basisschool 't Swannestee
Bredyk 1 - 8525EP LANGWEER
De Commanderye
Sallandlaan 18 - 8443BC HEERENVEEN
Openbare Basisschool Het Noorderlicht
F Domela Nieuwenhuisstr 81 - 8862WC HARLINGEN

Onderwijsinstellingen per provincie