Christelijke Basisschool de Bron
Kapellaan 5 - 9101WB DOKKUM
Basisschool St Gregorius
Van der Looswei 4 - 8615LV BLAUWHUIS
Christelijke Basisschool De Trieme
Kerkhoflaan 12 - 8464VL SINTJOHANNESGA
Eigen Wijs Basisonderwijs
Verdistraat 2 - 8915CD LEEUWARDEN
Sint Ludgerus-School
Siemen de Jongstrjitte 4 - 8561DP BALK
Jenaplan Basisschool de Opbouw
Burg Praamsmalaan 34 - 8701AP BOLSWARD
cbs Prins Johan Friso
Grettingalaan 43 - 8862ZA HARLINGEN
SO Kleurrijk
De Lanen 96 - 9204WC DRACHTEN
Basisschool It Leech
Lammert Scheltesstraat 12 - 8749GV PINGJUM
Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86 A - 8935LW LEEUWARDEN
Openbare Basisschool de Tille
P K Pelstraat 1 - 9203NP DRACHTEN
Creativiteitscentr. De Cirkel
Minckelersstraat 11 - 8442CE HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Wel
Kavelwei 13 a - 9108MC BROEKSTERWALD
Kardinaal de Jongschool
Bramerduinenpad 10 - 9163KG NES AMELAND
Fredericusschool
Pastoor Schuttestraat 30 - 8395TN STEGGERDA
Centrum voor de Kunsten de Meldij
Reidingweg 1 - 9203KR DRACHTEN
Stichting de Buitenkans
Fluessen 8 - 8446MD HEERENVEEN
Monseigneur J. Scholtens-School
Wilhelminastraat 18 - 8471PK WOLVEGA
De Stapstien
Skoallestrjitte 14 - 9298PT KOLLUMERZWAAG
De Plotter
Dollard 19 - 9204CK DRACHTEN
Fryslân Sud West, Centrum v.ke
Gysbert Japicxlaan 25 - 8701DT BOLSWARD
Christelijke Basisschool de Hoekstien
Badlaan 39 - 9231AZ SURHUISTERVEEN
Christelijke Basisschool De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6 b - 8434NN WASKEMEER

Onderwijsinstellingen per provincie