Christelijke Basisschool De Arke
Gietersewei 4 - 9245HK NIJ BEETS
Christelijke Basisschool De Reinboge
Skoalstrjitte 1 - 9287LV TWIJZELERHEIDE
Christelijke Basisschool De Finne
Jancko Douwamastrjitte 45 - 8495JA ALDEBOARN
Openbare Basisschool MST. K.J. Dijkstra
Hoofdweg 31 - 8424PJ ELSLOO FR
't Jok
Duinweg 16 - 8896JT HOORN TERSCHELLING
Staetlansskoalle
Smidsreed 6 -8 - 8804NH TZUM
Leeuwarderschoolvereniging
Jelsumerstraat 10 - 8917EN LEEUWARDEN
Christelijke Basisschool De Eker
Burmaniastrjitte 1 A - 9133MV ANJUM
Openbare Basisschool 't Fonnemint
Dordtse Straat 40 - 9076CP ST.-ANNAPAROCHIE
St Bonifatius-School
Leeuwarderweg 30 - 8605AH SNEEK
De Stobbestjelp
Zwarte Weg 53 - 8467SG VEGELINSOORD
Basisschool de Jasker
Van der Brugghenstrjitte 9 - 9245HM NIJ BEETS
Basisschool de Twirre
De Skeauwen 18 - 9247BT URETERP
Openbare Basisschool De Stelling
Oosterhuisweg 7 - 8423TG MAKKINGA
Basisschool IT Pertoer
Bumaleane 1 - 9024ET WEIDUM
Talryk
Harddraversdijk 26 - 9201HJ DRACHTEN
Sint Ludgerus-School
Siemen de Jongstrjitte 4 - 8561DP BALK
Basisschool Vlieland
Vuurboetsplein 7 - 8899AP VLIELAND
De Swetten
Kuiperssingel 1 - 9201EE DRACHTEN
Christelijke Basisschool De Hoekstien
Schoolstraat 14 - 8822VP ARUM
PCBO 't Foarhus
Dorsvloer 3 - 9205BN DRACHTEN
Gemeentelijke Scholengemeenschap t Schylger Jouw voor vmbo
Zuid Midslandweg 8 - 8891GH MIDSLAND
Paadwizer
Van Haersmasingel 4 - 9062GB OENTSJERK
De Beuk
De Tuke 2 - 8521PH SINT NICOLAASGA
Centrum voor de Kunsten
Looxmastraat 39 - 8603XR SNEEK

Onderwijsinstellingen per provincie