Christelijke Basisschool Het Anker
De Frisia 150 - 9207CZ DRACHTEN
Christelijke Basisschool De Bron
De Blink 1 - 8701LV BOLSWARD
Ichthusschool
Simke Kloostermanstr 44 - 9061BG GYTSJERK
Christelijke Basisschool De Spoarsiker
De Veenscheiding 14 - 8539SH ECHTENERBRUG
Christelijke Basisschool
Herweystrjitte 49 - 9145SK TERNAARD
Basisschool de Twirre
De Skeauwen 18 - 9247BT URETERP
Monseigneur J. Scholtens-School
Wilhelminastraat 18 - 8471PK WOLVEGA
Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte
Nicolaaswei 10 - 8584VW HEMELUM
Dr Theun de Vriesskoalle
Johannes Prinsstrjitte 30 - 9269NZ FEANWALDEN
Openbare Basisschool Het Noorderlicht
F Domela Nieuwenhuisstr 81 - 8862WC HARLINGEN
Basisschool Teake Jan Roorda
Tjissema 6 - 9089BG WYTGAARD
School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset
Domela Nieuwenhuisweg 7 - 8448GK HEERENVEEN
Op 'e Trije
Hegebeintumerdyk 16 - 9172GP FERWERT
It Bûtenplak
Aise Bruggenswei 2 - 8412SW HOORNSTERZWAAG
Christelijke Basisschool Betrouwen
Mjumster Wei 12 - 9243SJ BAKKEVEEN
Basisschool de Skans
De Kolk 1 - 9249MC FRIESCHEPALEN
Christelijke Piet Bakkerschool
Plevierenpad 3 - 8601XC SNEEK
Basisschool Eben Haezer
Foareker 54 - 9247AC URETERP
Sint Maarten Basisschool
Plein 1455 1 - 8701EW BOLSWARD
Trije Doarpen Skoalle
Master-Gorterstrjitte 9 - 9008TB REDUZUM
Basisschool de Gielguorde
Master Jansenstrjitte 10 - 9022AN MANTGUM
Gereformeerde Basisschool De Parel
Langewyk 275 - 9202CN DRACHTEN
IT Kruired
Mounewei 32 - 9063JM MUNEIN
Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
Domela Nieuwenhuisstr 53 - 9233KN BOELENSLAAN

Onderwijsinstellingen per provincie