Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens
Itingewei 2 - 8735HT ITENS
Christelijke Basisschool de Springplanke
De Kampen 39 - 9132LV INGWIERRUM
Christelijke Basisschool de Roerganger
Vogelwijk 21 - 8446KC HEERENVEEN
OBS De Treffer
Hendrik Ringenoldusstr 49 - 8401PW GORREDIJK
Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
E A Borgerstraat 27 -29 - 8501NC JOURE
Basisschool Teake Jan Roorda
Tjissema 6 - 9089BG WYTGAARD
Christelijke Basisschool De Grunslach
Lytse Buorren 27 - 8842LJ WJELSRYP
Basisschool de Gielguorde
Master Jansenstrjitte 10 - 9022AN MANTGUM
Christelijk Basisonderwijs De Walikker
Jan Schotanuswei 44 A - 8567LC OUDEMIRDUM
Christelijke Basisschool Bij de Boarne
Suderom 2 - 9212PS BOORNBERGUM
De Wingerd
De Klimmer 21 - 9104JT DAMWALD
Christelijke Basisschool Eben Haezer
Kweekschoolstraat 2 - 9101AC DOKKUM
Daltonschool 't Hazzeleger
Siemen de Jongstrjitte 4 - 8561DP BALK
Tjongerschool
Schoterlandseweg 95 - 8454KD MILDAM
School Met De Bijbel De Griffel
Siniastrjitte 13 - 9134NX LJUSSENS
Basisschool de Velden
Zuiderweg 40 G - 8391KG NOORDWOLDE FR
Chr Basisschool Op de Hoogte
Toutenburgstraat 2 - 9851AJ BURUM
Openbare Basisschool Ballum
Camminghastraat 11 - 9162EK BALLUM
Streekmuziekschool de Wâldsang
De Ring 1 a - 9285RZ BUITENPOST
Basisschool De Wiekslag
Dwarswyk 346 - 9202CA DRACHTEN
De Balkwar
Swanneblom-strjitte 11 - 9288AB KOOTSTERTILLE
Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo
Schoolstraat 1 - 8701DX BOLSWARD
It Haskerplak
Julianastraat 1 - 8465RC OUDEHASKE
De Lantscheene
Sonnegaweg 61 - 8479HG OLDETRIJNE
Dorpsschool
Lijsterstraat 6 - 8471DN WOLVEGA

Onderwijsinstellingen per provincie