De Compagnie Praktijkonderwijs Sevenwolden
Buitenbaan 3 - 8441HB HEERENVEEN
IKC Juliana
Bloemstraat 15 - 8603XV SNEEK
Ontmoetingsschool De Oanrin
Schoolstraat 14 - 8822VP ARUM
Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Dr G van Schouwenlaan 2 - 8441CA HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Grunslach
Lytse Buorren 27 - 8842LJ WJELSRYP
Christelijke Basisschool De Spoarsiker
De Veenscheiding 14 - 8539SH ECHTENERBRUG
Prinses Margriet-School
Dennenweg 4 - 8881CJ WEST-TERSCHELLING
Basisschool Tuindorp
Grote vuurvlinder 2 - 8472CH WOLVEGA
Dockingacollege Chr SGS VMBO/HAVO/VWO
Parklaan 5 - 9103ST DOKKUM
De Romte
Skoallanswei 2 - 9035BT DRONRYP
De Optimist
Barten 11 - 8447BS HEERENVEEN
School Lyndensteyn
Hoofdstraat 1 - 9244CL BEETSTERZWAAG
OBS Route 0513
Veluwelaan 47 - 8443AJ HEERENVEEN
Christelijke Basisschool 'T Jok
Duinweg Hoorn 1 - 8896KK HOORN TERSCHELLING
Christelijke Basisschool De Trieme
Kerkhoflaan 12 - 8464VL SINTJOHANNESGA
IKC Franciscus
Johan de Walestraat 1 - 8921XB LEEUWARDEN
St Mattheus
Uilke Boonstralaan 32 - 8501EC JOURE
Christelijke Basisschool De Claercamp
Voorhof 2 - 9873TK GERKESKLOOSTER
Basisschool Dorpsschool de Blesse
Meidoornstraat 33 - 8397GV DE BLESSE
Christelijke Basisschool De Reinboge
Skoalstrjitte 1 - 9287LV TWIJZELERHEIDE
IKC Mooitaki
De Hammeringen 41 - 9045PT BITGUMMOLE
Christelijke Basisschool Aasterage
Ringweg 26 - 9073HH MARRUM
Openbare Basisschool de Riemsloot
Alle Wijtzesweg 53 A - 8426CT APPELSCHA
Ds Vossersschool voor Christelijk Basisonderwijs
Dennenweg 4 - 8881CJ WEST-TERSCHELLING
Chr School voor Speciaal Basisonderwijs Sjalom
John F Kennedylaan 6 - 9203JV DRACHTEN

Onderwijsinstellingen per provincie