Basisschool St Gregorius
Van der Looswei 4 - 8615LV BLAUWHUIS
Muziekschool Het Bildt
Beuckelaerstraat 1 - 9076DA ST.-ANNAPAROCHIE
Christelijke Basisschool De Oanrin
Piterpolle 29 - 9286EM TWIJZEL
It Twaspan
Skoalstrjitte 4 - 9287LV TWIJZELERHEIDE
Christelijke Basisschool De Ark
Ds. L Touwenlaan 44 A - 8754BT MAKKUM FR
Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
E A Borgerstraat 27 -29 - 8501NC JOURE
Inspecteur Boelensschool voor Mavo
Kerkelaantje 1 - 9166NB SCHIERMONNIKOOG
Christelijke Basisschool De Grunslach
Lytse Buorren 27 - 8842LJ WJELSRYP
Christelijke Basisschool Op 'e Hichte
De Terp 4 - 8629RA SCHARNEGOUTUM
Master
Jancko Douwamastraat 31 - 8602BK SNEEK
Openbare Basisschool Prof Casimir
Tsjerk Hiddesstraat 4 - 9291AX KOLLUM
Sevenaerschool
Schoterlandseweg 103 - 8414LR NIEUWEHORNE
De Compagnie Praktijkonderwijs Sevenwolden
Buitenbaan 3 - 8441HB HEERENVEEN
OBS Route 0513
Veluwelaan 47 - 8443AJ HEERENVEEN
Luzac Lyceum Heerenveen
Zonnebloemstraat 6 a - 8441CV HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6 b - 8434NN WASKEMEER
Basisschool Dorpsschool de Blesse
Meidoornstraat 33 - 8397GV DE BLESSE
School Loevestein
Berend Wapstrastrjitte 1 -3 - 8401NN GORREDIJK
Christelijke Basisschool de Arke
Tramdyk 10 - 8532BX LEMMER
IKC Franciscus
Johan de Walestraat 1 - 8921XB LEEUWARDEN
Christelijke Basisschool De Tarissing
Tjaerdawei 42 A - 9105KG RINSUMAGEAST
De Twine
Wilhelminastraat 3 - 8651AC IJLST
Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo
Hartman Sannesstraat 5 - 9076EB ST.-ANNAPAROCHIE
Meester S Wybrandisch
Schoterlandseweg 19 - 8413NM OUDEHORNE

Onderwijsinstellingen per provincie