't Startblok
Schoolstraat 15 - 8435XV DONKERBROEK
Prins Mauritsschool
Brandemeer 1 - 8918GE LEEUWARDEN
Op e Grins
Aise Bruggenswei 2 - 8412SW HOORNSTERZWAAG
Foeke Sjoerdsskoalle Skoalle Oosternijkerk
Langgrousterwei 21 - 9137RL OOSTERNIJKERK
De Wynwizer
Pikemar 17 - 8939CR LEEUWARDEN
School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof
Kampingerhof 2 - 8431AS OOSTERWOLDE FR
Ploos van Amstel Skoalle
Elbasterwei 13 - 9151KN HOLWERD
Christelijke Basisschool De Arke
Gietersewei 4 - 9245HK NIJ BEETS
Christelijke Basisschool Votum Nostrum
Welfingstrjitte 5 - 9241GM WIJNJEWOUDE
Christelijke Basisschool Bernewird
Raarderwei 8 - 9156AC BORNWIRD
De Brege
Trijegea 16 - 8517HZ SCHARSTERBRUG
V Maasdijkschool
Van Beyma Thoe Kingmaweg 1 - 8441CP HEERENVEEN
Openbare basisschool 't Wad
Midlumerlaan 13 - 8861JE HARLINGEN
Christelijke Basisschool De Eker
Burmaniastrjitte 1 A - 9133MV ANJUM
Rooms Katholieke Basisschool St Jozef
Van Dekemalaan 2 - 8442BC HEERENVEEN
Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
Ds. L Touwenlaan 3 - 8754BP MAKKUM FR
De Bolder
De Frisia 152 - 9207CZ DRACHTEN
Dalton OBS MST. van Hasselt
Willem Kroezestraat 6 - 8434NN WASKEMEER
Compagnonsschool
Ds Veenweg 10 - 8456HR DE KNIPE
De Boustien
De Bjirken 1 - 9271AG DE WESTEREEN
Openbare Basisschool de Oudvaart
Loengasterlaan 3 - 8604ZC SNEEK
Openbare Basisschool Hurdegarijp
Van Weerden Poelmanstr 2 A - 9254CS HURDEGARYP
Christelijke Basisschool Eben Haezer
Kweekschoolstraat 2 - 9101AC DOKKUM

Onderwijsinstellingen per provincie