Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Jelsumerstraat 10, 8917EN LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582126618
E-mailadres info@leeuwarderschoolvereniging.nl
Website www.leeuwarderschoolvereniging.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Jelsumerstraat 10, 8917EN LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Leeuwarder Schoolvereniging - Jelsumerstraat 10, 8917EN LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden