Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Cornelis Trooststraat 29, 8932BR LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582674363
E-mailadres monoliet@renn4.nl
Website www.renn4.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hemdijk 20, 8601JV SNEEK

Cornelis Trooststraat 29, 8932BR LEEUWARDEN

Holstmeerweg 1, 8936AS LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Stichting RENN4 - Donderslaan 157 a, 9728KX GRONINGEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden