Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Boekhorsterweg 15, 8431CW OOSTERWOLDE FR

Contact: Tel. 0516514232
E-mailadres info@obsboekhorst.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Boekhorsterweg 15, 8431CW OOSTERWOLDE FR

Wordt bestuurd door:
Stichting Comprix - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Ooststellingwerf