Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Dorpsstraat 55, 8432PL HAULE

Contact: Tel. 0516577385
E-mailadres info@obsdetrede.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Dorpsstraat 55, 8432PL HAULE

Wordt bestuurd door:
Stichting Comperio - Van Harenstraat 37, 8471JC WOLVEGA

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Ooststellingwerf