Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Oldenzijlsterweg 6, 9986XM OLDENZIJL

Contact: Tel. 0595464313
E-mailadres [email protected]
Website www.deschutsluis.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Oldenzijlsterweg 6, 9986XM OLDENZIJL

Wordt bestuurd door:
Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg - Noorderstraat 13, 9989AA WARFFUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente