Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Hunzeweg 68, 9893PD GARNWERD

Contact: Tel. 0594628000
E-mailadres [email protected]
Website www.krommeakkers.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hunzeweg 68, 9893PD GARNWERD

Wordt bestuurd door:
Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg - Noorderstraat 13, 9989AA WARFFUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente