Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Beelen 3, 9356CZ TOLBERT

Contact: Tel. 0594513923
E-mailadres directie.beelen@westerwijs.nl
Website www.beelen-tolbert.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Beelen 3, 9356CZ TOLBERT

Wordt bestuurd door:
Stichting Westerwijs - Wendtsteinweg 6 / 8, 9363AN MARUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente