Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ieborchpaed 6, 9081AR LEKKUM

Contact: Tel. 0582664861
E-mailadres info@pws-lekkum.nl
Website www.pws-lekkum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ieborchpaed 6, 9081AR LEKKUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden