Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Master-Gorterstrjitte 9, 9008TB REDUZUM

Contact: Tel. 0566602220
E-mailadres directie.trijedoarpenskoalle@proloog.nl
Website www.trijedoarpenskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Master-Gorterstrjitte 9, 9008TB REDUZUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden