Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Pier Panderstraat 3, 9203SG DRACHTEN

Contact: Tel. 0512517199
E-mailadres directie@st-lukasschool.nl
Website www.st-lukasschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Pier Panderstraat 3, 9203SG DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland