Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Suderom 2, 9212PS BOORNBERGUM

Contact: Tel. 0512382743
E-mailadres info@pcbo-bydeboarne.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Suderom 2, 9212PS BOORNBERGUM

Wordt bestuurd door:
Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs Smallingerland - Raai 200, 9202HX DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland