Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Boven Westerdiep 10, 9641LJ VEENDAM

Contact: Tel. 0598612063
E-mailadres info@wimmonnereauschool.nl
Website www.wimmonnereauschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Boven Westerdiep 10, 9641LJ VEENDAM

Wordt bestuurd door:
Scholengroep Opron, stichting voor openbaar primair onderwijs - Schaepmanstraat 25, 9645HC VEENDAM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Veendam