Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Oosterstreek 23, 8388NA OOSTERSTREEK

Contact: Tel. 0561432690
E-mailadres info@schoolmatthijsje.nl
Website www.schoolmatthijsje.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Oosterstreek 23, 8388NA OOSTERSTREEK

Wordt bestuurd door:
Stichting Matthijsje - Oosterstreek 23, 8388NA OOSTERSTREEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Weststellingwerf