Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Kluiverboom 9, 9732KZ GRONINGEN

Contact: Tel. 0505772985
E-mailadres dekimkiel@wanadoo.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Kluiverboom 9, 9732KZ GRONINGEN

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen - Multatulistraat 91, 9721NH GRONINGEN

Ondersteuning door:
Advies en Begeleidings Centrum voor het Onderwijs Groningen - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Groningen