Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3, 8501HL JOURE

Contact: Tel. 0513413632
E-mailadres twafjilden@primus.frl
Website www.twafjilden.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Koningin Julianalaan 3, 8501HL JOURE

Wordt bestuurd door:
Stichting Ambion - Van Leeuwenhoekweg 10, 8451CN OUDESCHOOT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren