Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Pit 2, 8521PD SINT NICOLAASGA

Contact: Tel. 0513431797
E-mailadres info@klimmerbled.nl
Website www.klimmerbled.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Pit 2, 8521PD SINT NICOLAASGA

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren