Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Buorren 27, 9221TB ROTTEVALLE

Contact: Tel. 0512341796
E-mailadres opo.info@ynemande.nl
Website www.ynemande.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Buorren 27, 9221TB ROTTEVALLE

Wordt bestuurd door:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore - Zetveld 38 b, 9202LM DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland