Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Healwei 3, 9218RH OPEINDE

Contact: Tel. 0512372400
E-mailadres leisterigge@pcbosmallingerland.nl
Website www.swsdeleisterigge.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Healwei 3, 9218RH OPEINDE

Wordt bestuurd door:
Stg. Prot.-Chr. Basis Onderw. Smallingerland en omstreken - De Lanen 1, 9204WB DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland