Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tjissema 6, 9089BG WYTGAARD

Contact: Tel. 0582551792
E-mailadres tjroordaschool@tjroordaschool.nl
Website www.tjroordaschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tjissema 6, 9089BG WYTGAARD

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden